Gödi Körkép 2000. szeptember 27.

Tartalomjegyzék

Megújul a Feneketlen-tó

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Önkormányzatunk nyertes pályázatának köszönhetően néhány héttel ezelőtt munkagépek, markolók és teherautók vették birtokba a Feneketlen tavat és környékét. Mindez elég volt ahhoz, hogy elinduljanak a gödi mendemondák, (melyektől a tó korábban sem volt mentes): Feltöltik a tavat, autóparkoló lesz a helyén és hasonlók. Megnyugtathatunk mindenkit, a tó, tó marad, és reméljük - a most még ijesztőnek látszó munkálatok nyomán - tavaszra szebb lesz, mint valaha.

A tó Duna felõli partjaA Feneketlen-tó egykor agyagbányaként szolgált. Mint Bátorfi Józseftõl, Göd történetének szenvedélyes kutatójától megtudtuk, a 19. század végén vásárolta meg a területet Lovag Floch Reichersberg, szõdrákosi földbirtokos. Téglagyárat építtetett a Duna-parton. A Göd feliratú téglát, melybõl számos településünkön lévõ ház is épült, hajóval szállították a megrendelõknek, egészen addig, amíg a bánya mélyrétegét elérve feltört a talajvíz, és felhagytak a termeléssel, melyhez az alapanyagot éveken át a mai Feneketlen-tó helyén lévõ hatalmas agyagrög szolgáltatta. (A téglagyárról bõvebben az 1994-es Gödi Almanach ír.)
A Feneketlen-tó ma kedvelt hely a gödiek körében. Télen a korcsolyázók, nyáron a pecások keresik fel elõszeretettel, akik mint megtudtam, itt fogják a csalihalakat, hogy aztán a szomszédos holt ágban csukát, vagy a közeli gátnál süllõt fogjanak, mint ottlétemkor az a horgász, aki aggódva kérdezte a munkagépektõl frissen "meggyötört" mederre mutatva: Lesz ebbõl még tó?
Továbbítottam a kérdést a jelenlegi munkálatokat irányító Frankó Péter építésvezetõnek, aki nem messze lakik a Feneketlen-tótól, így mint tõsgyökeres gödinek, neki is szívügye, hogy legyen…
- Igyekszünk mindent elkövetni a tó újjászületése érdekében. Az országban számos, a Feneketlen-tóhoz hasonló egykori bányászati tevékenység után keletkezett tó, illetve bányagödör van. A Környezetvédelmi Minisztérium elkülönített egy bizonyos keretet ezeknek a rekultiválására. Cégünk, a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság kivitelezõ részlege, ÉPVIZKÖR Kft. néven elõször egy elõminõsítõ pályázaton indult, és annak sikeres elnyerése után bekerült azon cégek körébe, amelyek egyáltalán pályázhatnak a bánya-rekultivációs feladatok elvégzésére. Nyár elején pályáztunk a gödi Feneketlen-tó helyreállítási munkáira és legkedvezõbb ajánlatunkkal azt megnyertük.
A VITUKI Innosystem Kft. által két éve elkészített terveket elõször a különbözõ hatóságoknak (Környezetvédelmi Felügyelet, ÁNTSZ, Duna-Ipoly Nemzeti Park, stb.) véleményezniük, engedélyezniük kellett, végül a Szolnoki Bányakapitányság adta ki az építési engedélyt. Ez az engedélyezési eljárás két évet vett igénybe. Szigorú kikötés többek között, hogy a tó a rekultivációt követõen 5 évig nem adható el. A nem kis procedúrával járó engedélyezési eljárás után a munkaterületet is csak augusztus 30-án tudtuk átvenni, a tervezett július 14-e helyett.
- Végül szeptember 5-én kezdték meg a munkát.
- Pihenõ munkagépekAz eredetileg három és fél hónapra elõirányzott kivitelezés idõtartama emiatt lecsökkent szûk kettõre. Reméljük, a munkálatok zöme október végéig lezajlik. Ha az idõjárás engedi, a növénytelepítés is megtörténhet, ha nem, úgy az tavaszra marad.
- A tervek alapján milyen ütemezésben történik a tó megújítása?
- Elsõ lépésként - egy meglévõ leeresztõ árkot kimélyítve - a tó vízszintjét 80 cm-rel csökkentjük. Így, jelen pillanatban, az aszályos nyárnak köszönhetõ 40 cm-es apadással együtt 120 cm-rel alacsonyabb a tó vízszintje a megszokottnál. Ezután elõkészítettük a terepet a kotráshoz. A tóban munka-utakat alakítottunk ki a gépek számára. Mire a Gödi Körkép megjelenik, egy úgynevezett mocsárjáró lánctalpas kotorja majd a nádszigetet.
- A tó dél-nyugati partján, a játszótér közelében már látható egy ápolt, gondozott körülbelül 20 méteres partszakasz.
- Innen csak a növények hiányoznak. Azért alakítottuk ki, hogy lássák az erre járó gödiek, milyen is lesz kész állapotában a Feneketlen-tó partja.
Két-három hetes elõkészítés után a munkafolyamat elsõ fázisa, a nádsziget kikotrása megkezdõdik. A parti szivárgó vizeket úgynevezett drén csövekbe tereljük, hogy ne áztassa el a munkaterületünket. Második lépésként, a kotort - és depókban szikkasztott anyagból, - a tó közepén költségkímélés céljából is - mivel a kikotort anyag elszállítása horribilis összeget emésztene fel -, egy rézsû-védelemmel ellátott, csak csónakkal megközelíthetõ szigetet alakítunk ki. Ideális költõ- és búvóhelyül szolgálhat majd a vízimadarak számára. Ezt követõen, a sziget mögött, az északi partszakasz mellett egy 15 méter széles, két méter mély csatornát alakítunk ki, amely biztosítja a vízösszeköttetést a tó többi részével. A tavat tápláló, jelenleg betemetett forrást is kitakarítjuk, és egy mûtárgy elhelyezésével biztosítjuk a forrás felélénkítését. Egy másik, zsilipszerûen záródó mûtárgy biztosítja a tó tervezett vízszintjét, illetve leengedi az ettõl magasabb vizet, és a Duna magas vízállása esetén megakadályozza majd a folyó tóba áramlását. Ezáltal a tó egészséges vízmozgásával a vízállomány élõbbé tehetõ.
A természetvédõk szigorú követelményeinek megfelelõen a tó déli részén a nádas, és a bokrok érintetlenül maradnak. Ott, a rézsû tetején csak egy vízelvezetõ árok készül. A keleti oldalról indulva az északi oldalon is végighaladó sétányt alakítunk ki a víz szélén, amely a Tó büfé elõtt az aszfaltút szintjére érkezik. A szintén a keleti részen induló felsõ sétány az északi oldalon összekapcsolódik az alsóval. A dél-nyugati saroknál, a játszótérnél lesz egy forduló. A két sétány közötti meredek partszakasz rézsûvédelmét speciális mûanyaghálóba ültetett fûvel, bokrokkal, növényekkel biztosítjuk. A dél-keleti sarokban, a forrás mellett lépcsõ köti majd össze az alsó és felsõ sétányt, illeszkedve a parton már most is látható kõburkolathoz. Hogy a tó ne szennyezõdjön, az ide vezetõ utcák rácsos homokfogót kapnak, megakadályozva ezzel az esõzések alkalmával lezúduló homok tóba jutását.
- Komoly gépparkot vonultattak fel a munkálatokhoz.
- Saját gépekkel dolgozunk, pillanatnyilag három hidraulikus gép és a szállítóeszközök mûködnek, nyolcfõs brigáddal. A lehetõségeink behatároltak. Szûk a munkaterület, egyszerre csak kevés géppel tudunk mozogni. Két-háromheti munka után a gépektõl az embereink veszik majd át a stafétabotot. A sétányok, mûtárgyak kialakítása, füvesítés, bokrok fák telepítése kézi erõt is igényel. A kotrással október 20.-a körül, a többi munkával november közepére szeretnénk végezni.
- A rekultiválás egy része gyakorlatilag nagytakarítást jelent. Mi minden kerül elõ a tóból?
- Meglepõ dolgok, például rengeteg autógumi. Nem véletlenül, hiszen a tó évekig Alsógöd egyik szemétlerakó helye volt. De veszélyesebb "hulladék" is akad. Köztudott, hogy a tó észak-keleti sarkán vannak második világháborús lõszerek, ezért a továbbiakban tûzszerész jelenlétében dolgozunk. Egy héttel ezelõtt egy 70 cm-es ágyútöltetet találtunk és más is elõkerülhet. Óvatosnak kell lennünk. A kiszedett szemetet, a munkaterület elõkészítésénél összegyûjtött gallyakat a sittlerakó telepre szállítjuk Vácra.
- Tereprendezés, kotrás, növénytelepítés, komoly gépi és kézi erõbedobás. Mibe kerül mindez?
- 33 millió Ft plusz áfa. Ennyiért vállaltuk a munkát. Az elszámolás a Környezetvédelmi Minisztérium felé történik.
- Úgy hírlik a horgászok mielõbb szeretnék birtokba venni az újjászületett Feneketlen tavat.
- Nem tudom, az Önkormányzat a rekultiválás után hogyan hasznosítja a tavat, de a tervezõ nem javasolja, hogy horgásztó legyen. Az etetõanyag ugyanis elõsegíti a víz rothadását.
De bízunk benne, hogy szép lesz, és tavasszal megújult partján már kellemes órákat tölthetnek el a gödiek.
r.k.

Helyreigazítás

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Ezúton tudatjuk olvasóinkkal, hogy az elõzõ számunkban közölt, Nem eladó az Ifjúsági tábor címû írás címadója, nem azonos a cikk írójával.
Augusztus 20-ról szóló beszámolónkban a Kóczán Mór díjak átadásánál elmulasztottuk közölni a díj átadóinak – Kóczán Mór unokáinak – nevét. Ezúton tesszük jóvá mulasztásunkat: Jeszenszky Pál, és Jeszenszky István. Mindkettõjüktõl elnézést kérünk.

ÉRTESÍTÉS

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

A DMRV Rt. értesíti Göd és Göd-Alsó lakosságát, hogy 2000. október 2-ával megkezdi a vízcsõhálózat tisztítását. A munkálatok október és november hónapban folyamatosan történnek. A munkával együtt jár az idõszakos vízszolgáltatás szüneteltetése, melyrõl az érintettek a munkakezdést megelõzõen írásos értesítést kapnak. A munkavégzés során egyes helyeken vízzavarodás, illetve nyomáscsökkenés várható, emiatt szíves megértésüket kérjük. A beavatkozás miatt zavarossá vált víz vas- és mangándioxidot tartalmaz, ülepítés után felhasználható. Esetleges probléma esetén a Dunakeszi Vízellátási Üzem hívható a
06-27 341-848-as telefonszámon.
Gombás Ernõ titkársági osztályvezetõ, DMRV Rt. Vác

Közfelhívás

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

az amerikai fehér szövõlepke elleni védekezésre

A növényvédelmi elõrejelzés szerint az amerikai fehér szövõlepke második nemzedékének károsítása tapasztalható. Elsõsorban Pest megye déli részén számíthatunk nagyobb mértékû kártételre. Az amerikai fehér szövõlepke hernyója lombkártevõ. Legkedveltebb tápnövényei a meggy-, cseresznye-, szilva-, dió-, juhar- és eperfa. Elsõsorban veszélyeztetettek az utak menti sorfák, bokrok, házi-, kerti- és szórványfák, valamint a közterületek lombos növényei.
Az 5/1988 (IV. 26.) MÉM rendelet az amerikai fehér szövõlepkét a veszélyes károsítók közé sorolja, ellene a védekezés minden tulajdonos és földhasználó számára kötelezõ.
A védekezés legegyszerûbb módja a mechanikai mentesítés, a hernyófészkek idõben történõ eltávolítása és elégetése. Nagyobb felület esetében (pl. utak menti sorfák, közterületek), amikor csak permetezéssel lehet védekezni, a környezetre ártalmatlan, biológiai készítményeket javasoljuk: Dipel, Foray 48 B., Thuricid P, Dimilin 25 W, vagy rovarölõ szerként a Trebon 10 F.
A közfelhívásban foglaltak végrehajtását a növényvédelmi felügyelõk ellenõrzik, és azok elmulasztása szabálysértési eljárást vagy növényvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
Szinay József jegyzõ

Penicillin és Mozart között

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Piros Orrú Bohócdoktorok az Egészségügyi Otthonban

A májusban megrendezett nyílt naphoz hasonlóan, szeptember 12-én is benépesült az Egészségügyi Otthon kertje. A gondozottak többsége önállóan vagy gondozói segédlettel foglalta el helyét a rögtönzött szabadtéri színpad nézõterén. Öt piros orrú bohóc érkezett az alkalmi cirkuszba, hogy mûsorukkal megörvendeztessék a többségükben halmozottan fogyatékosokból álló közönséget.

A Piros Orrú BohócMint dr Makói Zitától megtudtuk, a Piros Orrú Bohócdoktorok Alapítvány osztrák kezdeményezésnek köszönhetõen, 1996-ban jött létre. Azóta járják a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. számú Gyermekklinikájának doktorai a gyerekkórházakat. Az ötlet Amerikából származik, ahol egy bohóc meglátogatta kórházban fekvõ rokonát és felfedezte, hogy derût vitt a kórterembe.
A "piros orrúak" nem elsõsorban nevettetni akarnak. Orvosok lévén, sokat tudnak a gyerekekrõl, a szülõkrõl és a betegségekrõl. Legfõbb céljuk a kapcsolat és a jó légkör megteremtése, valamint az, hogy a gyerekek akarjanak meggyógyulni. Tevékenységük hatása - fogalmazott Makói doktornõ -, valahol a penicillin és Mozart között van.
A doktorbohócok mûsorát a budapesti svéd nagykövet felesége ajándékozta az Otthon lakóinak. Marie Thafte Svédországban - ahol a fogyatékos gyerekeket komoly állami támogatással többnyire otthon nevelik -, maga is dolgozott fogyatékos emberek között. A diplomatafeleséget régebbi kapcsolat fûzi a bócsai intézethez. A kora nyári nyílt napon vendégként volt jelen, tavasszal pedig elvállalta annak a Thália Színházban megrendezett jótékonysági koncertnek a védnökségét, melynek bevételét az Otthon kapta.
A magyaros vendéglátás ezúttal sem maradt el. A bohóc doktorok mûsorát követõen, szabadban fõzött Jókai bablevessel és túrós csuszával kedveskedtek a meghívottaknak és a házigazdáknak.
Az esemény jó alkalomnak bizonyult az intézet vezetõjével való beszélgetésre is. Pap László elmondta a Gödi Körképnek, hogy a forró nyár - elképzeléseiknek megfelelõen - mozgalmasan telt. Számos üdülést szerveztek a gondozottaknak. Voltak Szegeden, Balatonon és Miacsapusztán is - ahol jövõre hosszabb idõt kívánnak eltölteni. Egyszerre legfeljebb 20 gondozott kelhet útra 10 gondozóval. A közeljövõben az állatkertbe is készülnek. Saját autóbuszukat sikerült levizsgáztatni és azzal utaznak. Az üzemanyag árát a "Teljes életért" Alapítvány fedezi, és a költségekhez az Otthon lakói is hozzájárulnak zsebpénzükkel. Pap László véleménye szerint a kimozdulások pozitív eredményt hoznak. A gondozottak felszabadultabbak, nyugodtabbak. Élvezik a környezetváltozást. Ez is oka, hogy épp csak véget ért a nyár, már téli terveket is szövögetnek. Hideghegyen szeretnének szánkózni. De elõtte még a rendbe tett, és vendégházzá alakított szolgálati lakásban hamarosan hat Gyõrbõl érkezõ gondozott két kísérõjét kívánják elhelyezni, egész éves csereüdülési akciót indítva, havi egy fordulóval. Ezzel is folyamatosan biztosítva gondozottjaik kimozdulási lehetõségét.
A bohócokat Marie Thafte hoztaNagy örömükre - újságolta az igazgató úr -, sikerült a dolgozóknak is egyhetes pihenést biztosítani a nyáron teljes ellátással. A tiszalúci üdüléshez csak az útiköltséggel kellett hozzájárulniuk. Kár, hogy fele annyi dolgozó élt a lehetõséggel, mint amennyien igénybe vehették volna. Pedig rájuk fér a pihenés, embert próbáló, nagy munka nehezedik rájuk egész évben.
Újdonság még az Otthon életében, hogy tavasztól õszig, szakember irányítása mellett kertészkedni szeretnének. A Település Ellátó Szervezet segítségével - akik fél áron biztosították a konténereket - megszabadították az intézet területének egy elhanyagolt részét az évek óta tárolt sittõl, és a szabaddá tett mintegy 120-135 négyzetméternyi területen, fólia sátrakat terveznek felállítani, hogy konyhakertjükben saját paprikát, paradicsomot termeljenek. Fizikailag sok gondozott jó erõben van, és ha belsõ késztetésük úgy hozza, szívesen dolgoznak. Ezen a szellemi szinten nincs muszájból munka.
Itt hívjuk fel a segíteni akarók figyelmét, hogy aki fóliával vagy a sátorhoz szükséges anyagokkal tud hozzájárulni az Egészségügyi Otthon gondozottjainak kertészkedéséhez, jelezze a Gödi Körkép szerkesztõségében.
Pap László, január elsejétõl irányítja az Egészségügyi Otthon munkáját. Kérdésünkre: Hogy érzi magát közel kilenc hónap elteltével az intézmény élén? - így válaszolt: A kezdethez képest igyekszem kisebb léptekkel ugyan, de töretlen lendülettel és hittel haladni. A kollégák is minél önállóbbak lesznek, annál könnyebb a dolguk. Nem bántam meg, hogy váltottam, szeretném folytatni a munkát, s igyekszünk a város vérkeringésébe még aktívabban bekapcsolódni.
r.k (Fotó: Vízió Stúdió)

„A kívülálló" Gödön

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Akciófilmet forgattak a Duna-parton

A Dunából felbukkanó felfegyverkezett kommandósok támadták meg szeptember 12- én és 13-án azt az úszóházat, amely békésebb napokon a gödi ifjúság egyik kedvelt szórakozóhelye. Riadalomra azonban semmi okunk nem lehetett. A fegyveresek annak a 120 fõs forgatócsoportnak a tagjai voltak, akik a "The man outside" címû akciófilmet forgatták a nagy folyó egyik legszebb partszakaszán.

Az úszóház osztrák vendéglõt „alakít“Két napra minden kényelemmel felszerelt lakókocsik és konyhává, valamint önkiszolgáló étteremmé átalakított autóbuszok lepték el a Béke utca Duna-partra vezetõ szakaszát és a Bischoff házaspár utcát. Kamerák a parton, mobiltelefonokkal irányító emberek, olajozott gépezet irányította filmforgatás. Mint a produkció magyar vezetõjétõl, Váradi Gábortól megtudtuk, a népes stáb az Eurofilm Studio és a Promark Entertainment közös produkcióján dolgozott nálunk. - Munkájukat - mondja az 1976 óta a filmvilágában tevékenykedõ közgazdász diplomás Váradi Gábor - a magyar filmgyártás krémje segíti, akik nyelveket beszélnek, egytõl egyig kiválóan értik a dolgukat és szaktudásukat illetõen, a világ bármely pontján megállják a helyüket. Ezen kívül azért oly keresettek az amerikai filmesek körében, mert olcsóbbak, mint európai kollégáik. S miután a magyar filmgyártás nem tud elegendõ munkát adni ezeknek a kitûnõ szakembereknek, és a televíziós megrendelések is elapadtak, marad számukra a külföldi produkciók számára végzett bérmunka.
A jó szakembereken és a nyugatiaknál alacsonyabb árainkon kívül, a helyszínek miatt is kedvelt hely hazánk a külföldi filmesek számára. Az évente átlag 2-5 játékfilm forgatása legalább olyan népszerûséget jelent Magyarországnak, mint a Forma 1.
A várhatóan jövõ januárban video forgalmazásra kerülõ, napjainkban játszódó Gödön is forgatott film, egy Kelet-Európába bevetett titkos ügynökrõl szól, akinek nem kisebb a feladata, mint kimenekíteni egy volt KGB ügynököt. A Bob Hopkins és Anthony Hickox forgatókönyve nyomán megelevenedõ, kalandokban nem szûkölködõ történet egyik kulcsfiguráját - az orosz KGB által kinevelt bérgyilkost -, két fiatal színésznõ, Illés Edit és Kiss Viktória alakítja. Kettejük alakja a filmtechnika fortélyainak köszönhetõen válik majd eggyé. Magyar színészek közül szerepet kapott még a filmben Tordai Teri, Téri Sándor és Illyés Barna. A korábban szintén nálunk forgatott produkciójával már díjat nyert rendezõ, Anthony Hickox a fõszerepet az Amerikában igen népszerû Armand Assante-re bízta, de Ornella Mutira is fontos feladat vár.
A "The man outside" - magyarul A kívülálló - címet viselõ mozi forgatása, mintegy 25 napig tart, s ez idõ alatt hazánk szolgál helyszínéül a Németországban, Ausztriában, Ukrajnában és Magyarországon játszódó történetnek. Budapest, Esztergom és Visegrád után azért táborozott le két napra Alsógödön a nemzetközi filmes csapat, hogy az egy osztrák kisváros Duna-parti vendéglõjében is zajló, izgalmas akciót megörökítsék. A díszlettervezõ mintegy húsz javaslat közül választotta ki a késõnyári napsütésben is gyönyörû helyszínt.
r.k.

HANGVERSENY

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Az alsógödi római katolikus templomban október 15-én 17 órakor megrendezésre kerülõ hangversenyünk a Millenniumi Hangversenysorozat tizedik elõadása.
Bevezetõt mond: Szegedi Sándor polgármester.
Elõadásra kerülnek:
Pergolesi, Faure, Schubert, Kodály, Bizet, Marquesi, Cezár Frank, Puccini, Donizetti, Mozart, Bach, Gounod, Händel, Pikéthy
mûvei és egy ír népének.
Elõadják: Pászthy Júlia, Péter Anikó, Mukk József és Bordás György operaénekesek, Horváth József kürtmûvész és Szotyori Nagy Gábor orgonamûvész, református tiszteletes. Konferál: Ország Tibor plébános.
Az elõadás jótékony célú. A adományok a kárpátaljai színmagyar lakosú Jánosi község iskolájának újjáépítését segítik.
Faragó László önkormányzati képviselõ

Hírek

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Örömmel értesítjük a lakosságot arról, hogy a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat méltóbb körülmények között folytathatja munkáját.
Új cím: 2131 Göd, Ady E. u. 6. (volt gyógyszertár épülete Felsõgödön, bejárat a Kálmán utca felõl).
Telefonszámunk változatlan: 337-417.
Eddigi ingyenes szolgáltatásaink változatlanok:
Ivicsics Edit gyermekpszichológus minden héten pénteken 14–18 óráig (változás lehetséges);
Dr. Tótváradi Zsuzsanna pszichiáter-addiktológus kéthetente kedden délelõtt;
Dr. Gergye Mária ügyvéd kéthetente hétfõn 16–17 óráig. Mindhárom szolgáltatás elõzetes bejelentkezés alapján történik!
A szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8–12; 13–17 óráig
Kedd: 8–12 óráig
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8–12; 13–17 óráig
Péntek: 8–12; 13–18 óráig
(változás lehetséges)
Az aktuális információkat nemcsak a Gödi Körképben, de a Kálmán utca felõli oldalon lévõ Információs táblán is közzétesszük (pl. programok).
Elsõ programunk: tanév eleji ruhaakciót szervezünk szeptember 29-én, pénteken 13–18 óráig. Nõi- és gyermekruhák válogathatók!
Feleslegessé vált mutatós szobanövényeket új irodánk szépítésére szívesen és köszönettel elfogadunk. Sürgõsen keresünk négy (gyerekes) család számára albérleti lehetõséget. Aki nyugodt körülményeket biztosító albérletet tud kínálni, kérjük minél elõbb jelentkezzen a szolgálat ügyfélfogadási idejében.

Felhívás

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Tisztelt gödi Polgárok!

A kárpátaljai színmagyar lakosú Jánosi község nagyon nehéz anyagi körülmények között él. Szeretnénk kérni Önöket, hogy segítsenek! Kérjük ács, kõmûves, épületlakatos szakemberek jelentkezését 7-10 napos társadalmi munkára. A ki- és visszautazás, szállás, szerény ellátás biztosítva. A munkát október elsõ felére tervezzük. Kérjük a vállalkozók és a gödi lakosság anyagi támogatását. Minden forint számít. A befizetéseket a Polgármesteri Hivatalba kérjük a Pénzügyi Irodán, megjelölve a célt. Pénztári órák: hétfõ: 13.15–17.30-ig, szerda: 8–15.30-ig, péntek: 8-11.30-ig. Ebédszünet: 12–13.15 óráig. A nagyobb pénzösszegeket alapítványba fogjuk befizetni és errõl igazolást adunk késõbb a személyi jövedelemadóhoz, melybe beleszámít a befizetett öszszeg 33 százaléka.
Kérjük továbbá azokat a szülõket, akiknél gyermekeik birtokában már nem használt földrajz atlasz, történelemkönyv, kiolvasott és nélkülözhetõ szépirodalmi könyvek, mesekönyvek vannak, legyenek szívesek a Huzella Tivadar és Németh László iskolákban leadni október 3 és 6 között tanítási idõben. Akiknek használható, de felesleges ruháik, cipõik, téli holmijaik vannak, a katolikus és református karitásznál adják le erre a célra. A szakemberek jelentkezését este nyolc után dr. Faragó László önkormányzati képviselõ várja a 336-353-as telefonszámon vagy személyesen a Mészáros L. u. 3. sz. alatt. A gyûjtést a katolikus és református, valamint az evangélikus templomban is hirdetni fogják.
Bízva nagylelkûségükben, melynek számtalanszor adták már tanújelét, tiszteletteljes üdvözlettel:
Dr. Faragó László önkormányzati képviselõ

Egy tisztes angol úr – Gödön

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Gyarapodó városunkban mind több idegennel, jobbára turistával futunk össze, de kevés olyat tudunk, aki hazáját véglegesen elhagyva, felnõtt fejjel Gödön telepedett le. Ezen kevesek közé tartozik E. F. Penn úr, aki „gyökerek” nélkül nem csak letelepedett nálunk, de meg is szerette Gödöt, s angol kultúráját megõrizve, itthon érzi magát, mégha csak töri is a magyart. Felsõgödön lévõ szép házban arról faggatom a nevezetes angol urat, hogy miként is került Gödre, és hogyan érzi itt magát köztünk a számára kezdetben teljesen idegen közegben.

E. F. Penn úr– Magyar származású feleségével való megismerkedése elõtt mit tudott hazánkról? Biztos hallotta Puskás nevét, vagy rajta kívül már híres hazánkfiairól is tudott?
– Minthogy a sport nem érdekelt, a futball se, így Puskás neve is ismeretlen volt számomra. A klasszikus zenét mindig szerettem, megismertem és megkedveltem Kodály és Bartók mûveit, õk voltak az elsõ magyarok, akikrõl hallhattam. Személyes kapcsolatom az elsõ magyarral a neves karmester, Sándor János nevéhez fûzõdik. Vele Lausanne-ban ismerkedtem meg 1971-ben, de kölcsönös címcsere ellenére kapcsolatunk sajnos megszakadt, csak Magyarországra
kerülésem (1989) után – címét a telefonkönyvben megtalálva – vettük fel egymással újra a kapcsolatot.
Hogy mit tudtam Magyarországról? Hát nem sokat, nem többet, mint egy átlag angol. Igazából elõször 56-ban figyeltem fel a magyar eseményekre, a Szuezi-kérdés teljesen elvonta figyelmünket a magyar forradalomról.
– Mondana pár szót életérõl?
– Hampshire megyében születtem, a katonai szolgálat után több városban is dolgoztam, „management accountant” (fõkönyvelõi) képesítéssel a zsebemben. Végül sok „vándorlás” után Londonban telepedtem le. Munkahelyemen ismertem meg jelenlegi feleségemet 1974-ben. Attól kezdve már érdekelt Magyarország, nemcsak azért, mert feleségemet nagyon szerettem, de a benne feltámadt örökös honvágy az én fantáziámat is izgatni kezdte, hogy milyen is lehet Magyarország.
– Mikor és hogyankerült szóba, hogy Magyarországra jönnek véglegesen?
– Feleségemnek egyre nagyobb volt a honvágya, ugyanakkor esélyem volt arra, hogy korábban nyugdíjba mehetek, és akkor majd sok idõ birtokában kedvenc idõtöltésemmel, a családkutatással többet foglalkozhatom. Ugyanakkor az is erõs motiváció volt mindkettõnk számára, hogy a hazámban (is) mûködõ „Church of Jesus Christ of Latter Day Saints” nevû egyház magyarországi kiépítésében feleségemmel majd aktívan részt vehessek.
– Amikor megérett a szándék az itteni letelepedésre, miért pont Gödre esett a választásuk? Netán felesége Gödrõl származott el?
– Nem, de a háború utáni történelmi viharok az internálásból kiszabaduló szüleit Alsógödre vetették, ahol egy jószívû rokon osztotta meg (a Pesti út és Béke út sarkán lévõ) házát feleségem szüleivel. De feleségem nem lakott Gödön, Vácott nevelkedett, így nem fûzték különösebb érzelmi szálak a településhez.
Ide véletlenül kerültünk. Solymáron találtunk – ingatlanközvetítõk révén – egy igen szép, de szinte megfizethetetlen háza, visszaléptünk. Két napra rá jelentkezett valaki Felsõgödrõl, házat kínálva. A ház még nem volt teljesen kész, de rögtön megtetszett és az ára is reális volt – megvettük. Szinte egyik napról a másikra kerültünk Gödre.
– Mik voltak elsõ itteni benyomásai? A világváros után egy magyar községbe kerülve nehéz lehetett a merõben más környezetet megszokni?
– 1989-ben kerültem ide. Meglepõ módon szinte minden tetszett nekem Gödön. A házzal igen elégedettek voltunk, kellemes szomszédokat kaptunk, úgy érzetem, hogy az új közösség nemcsak magyar feleségemet, de engem, az idegent is hamar befogadott. Az akkori infrastrukturális hiányosságok nem is tûntek szembe...
– Gondolom Gödön élvezte a korai nyugdíjazással járó sok szabadidõ áldásait és London után a „falu” csendjét?
– Számításaimmal ellentétben nem sikerült a korai nyugdíjaztatásom, így több, mint öt éven keresztül „bejáróként” Budapesten (Ferihegyen egy szállítóvállalatnál) dolgoztam, így nem volt nagyon idõm arra, hogy a „vidéki csendet” élvezzem.
– Az angoloknak tulajdonított zárkózottságot feltételezve még kommunikációs nehézségek is akadályozhatták az itteni lakókkal való kapcsolatfelvételt. Minthogy angolul folyik társalgásunk, nem tudom felmérni a magyar nyelvtudásának szintjét. Hogy érteti meg magát? Élnek-e társasági életet?
– Néhány gödi lakossal kapcsolatban vagyunk. Valóban a nyelvi nehézségek megakadályoznak abban, hogy itt mozgalmas „társasági életet” éljünk, de az igazat megvallva mindkettõnket kielégít az egyházunk tagjaival való együttlét. Minden vasárnap megyek Pestre, istentiszteletre, ahol nem csak Isten hívó szavát, de ottani barátaink, hittársaink szeretetét is érezzük. Ettõl függetlenül az itteni emberek közül is párral jóban vagyunk. Magyar nyelvtudásom már elég ahhoz, hogy egyszerû helyi ügyeimet (bevásárlás, orvos stb.) feleségem tolmácsolása nélkül, magam intézzem.
– Idekerülése óta milyen pozitív, netán negatív változásokat tapasztalt településünkön? Nem zavarja, hogy Göd elveszíti vidéki varázsát és korszerûsödõ, növekvõ népességû, felkapott város lett belõle?
– Nem! Azt tapasztalom, hogy a szolgáltatások egyre jobbak, gondolva a csatornázás telefon, közlekedés stb. terén végrehajtott fejlesztésekre. Mint tõsgyökeres angol a készülõ golf-pályának is örülök, igaz utoljára 20 éves koromban golfoztam, s készletem is Angliában maradt. De ha valaki kezembe adná a golfütõt, biz’ Isten kipróbálnám, hogy tudok-e még játszani. Jó lenne, ha a golf-pálya nem lenne elzárva a gödiek elõl, hanem „nyitott” lenne.
– A rövid beszélgetés arról gyõzött meg, hogy jól érzi magát itt, s egyáltalán nem bánta meg, hogy távoli hazájából, a ködös Albionból a sors, s felesége iránti szeretete ide irányította Önt Gödre.
– Valóban, nagyon szeretek itt élni, igazából nincs és nem is volt honvágyam. Kezdem már magam félig magyarnak és félig gödinek tekinteni.
dr. Kölcsei Tamás

OLVASÓSAROK

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Patrick Girard: Hamilkár, a sivatag oroszlánja

KARTHÁGÓ, Kr. e. 264. A föníciaiak alapította nagy hatalmú afrikai város fölött felhõk gyülekeznek. Róma, a büszke itáliai városállam arra készül, hogy megvesse lábát Szicílián, ezáltal veszélyezteti Karthágó kereskedelmi tevékenységét és ügynökségeit a Földközi-tenger térségében. Csakhamar kirobban a viszály a két városállam között. Véres, kegyetlen és végeláthatatlan háború kezdõdik.
Hamilkár Barkasz, a tekintélyes karthágói családból származó fiatal tiszt szenvedéllyel veti magát a harcba, hogy gyõzelemre vezesse városát. Gyermekkori barátja, a lánglelkû numid herceg, Juba és tanítója, a bölcs Episzidosz oldalán Hamilkár bejárja a Földközi-tenger medencéjét Afrikától Szicíliáig és Hispániáig, könyörtelen háborút robbantva ki Róma ellen. Miközben a zsoldosok elégedetlenkednek, és Vaál hadistene, Moloch újabb meg újabb emberáldozatokat követel, Hamilkár saját sorsának kovácsa. A csatazaj, az elefántok bömbölése és a zsoldosok jajkiáltásai közepette Karthágó történetének legdicsõbb napjait írja hõstetteivel.
Hamilkár, a sivatag oroszlánja, a Barkaszok trilógiájának elsõ része föleleveníti Karthágó és a pun világ hajdanvolt tündöklését. A kötet nem csupán történeti freskó, hanem föllebbenti a fátylat egy elbûvölõ civilizációról is.

Segítsen, hogy szólhasson a harang...

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

A Városszépítõ Egyesület gyûjtést kezdeményez a Pázmány Péter utcai temetõben felállítandó harangra és haranglábra. A korábban ott álló harangláb évekkel ezelõtt elpusztult és a harangot ismeretlenek ellopták. Az immár kitakarított és rendbetett temetõben a harang felszentelését mindenszentekre tervezi az egyesület. Ezuton kérünk mindenkit, aki városunkat szereti, hogy lehetõségeihez mérten pénzadományával lapunkban található utalványon járuljon hozzá a harang és a harangláb felállítási költségeihez. Az adományozók nevét emléktáblán örökítjük meg.
Bankszámlaszám: 16200072-60284439
Városszépítõk

II. Gödöllõi Nemzetközi Hárfafesztivál

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

2000. október 10–15. a Királyi Kastély dísztermében

Az elsõ hárfafesztivál sikeres megrendezése után Gödöllõn évente adnak találkozót a világ hárfásai, akik koncertek sorával köszöntik közönségüket. A fesztiválra a jövõben évente október közepén keddtõl vasárnapig kerül sor a festõien szép királyi kastély dísztermében.
A következõ évek vendégmûvészei között ismét világhírû mûvészeket köszönthetünk, és meghívjuk fesztiválunkra a legjelentõsebb hárfaversenyek (pl. Izrael 2000. õsz) gyõzteseit és díjnyerteseit is. A fesztiválon a svájci Dávid hárfagyár tart bemutatót, és bemutatjuk különbözõ korok és népek hangszereit is. A hangszerek a fesztivál ideje alatt a Királyi Kastélyban kerülnek kiállításra. A hárfát tanuló fiatalok kurzuson vehetnek részt, és a legkiválóbbak közremûködõi lehetnek a Fiatalok Hangversenyének.
Október 10. Vígh Andrea estje. Közremûködik: Horgas Eszter (fuvola)
Október 11. Magyar Hárfa Duó koncertje
Október 12. Kocsis Andrea estje. Közremûködik: Csapó Éva (szoprán), Földesi Lajos (hegedû)
Október 13. Ion Ivan Roncea (Románia) szólóestje
Október 14. Maria Graf (Németország) szólóestje
Október 15. (15 ó.) Fiatalok hangversenye
Október 15. (19 óra) Gálahangverseny.
Közremûködnek a fesztivál mûvészei és a Budapesti Vonósok. Az esti hangversenyek 19 órakor kezdõdnek a kastély dísztermében.
Mûvészeti vezetõ: Vígh Andrea hárfamûvész.
A belépõjegyek ára: felnõtt 1.200–2.000–2.800 Ft, diák-nyugdíjas 800 Ft.

Itt a gödiek…

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Így is lehet!ezúttal nem beszélnek, fényképeznek.
Egyik kedves olvasónk kivételesen nem az utak minõségét vagy a közbiztonságot szidó sorokkal jelentkezett szerkesztõségünkben, hanem az alsógödi állomás peronjának szomszédságában lévõ házat és annak szemet gyönyörködtetõ elõkertjét kapta lencsevégre. Példaadó az a gondosan rendben tartott virágos kert és nyírt pázsit, amelynek látványa kora tavasz óta ajándék a naponta vonatra szállóknak, és mindazoknak, akik szeretik a szépet. Így is lehet!

Mûvelõdési Házak programja

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

József Attila Mûvelõdési Ház

(2131 Göd, Pesti út 72. Tel.: 336-478)
KOVÁCS MÁRIA „Szeret engem a világ” (batik képek gyermekeknek) TÁRSASTÁNC: minden korosztálynak minden pénteken. Kezdõk: 16–18 óráig, haladók: 17.30–19 óráig, Felnõttek: 19–20 óráig.
AKROBATIKUS ROCK&ROLL: alsó tagozatos gyerekek részére október 11-tõl. Kezdõknek szerdán és pénteken:
16–17 óráig. Haladóknak hétfõn és csütörtökön: 16–17 óráig.
RÖCÖGÕ Néptánccsoport próbái keddenként óvodásoknak: 15.45–17 óráig, Kisiskolásoknak: 17–18 óráig.
A táncos csoportok tagjai rendszeresen fellépnek a városi ünnepségeken, ezen kívül más fellépési lehetõségek, felkérések is vannak (néptánc találkozók, bemutatók stb.).
TÛZZOMÁNC Szakkör:
minden szombaton 9–14 óráig.
KERÁMIA Szakkör: október 2-tõl keddenként gyerekeknek 16–18 óráig.
SZÖVÕ Szakkör: minden korosztálynak szerdánként 16–18 óráig.
ÉLETMÓD Klub: felnõtteknek szerdánként 18–20 óráig.
JÓGA: minden korosztálynak keddenként 17.30–19 óráig fiatalító és egészségfejlesztõ jóga.
BRIDZS: felnõtteknek keddenként 18–21 óráig.
KERTBARÁT Klub: minden hónap elsõ hétfõjén 17–20 óráig
NOE: minden hónap harmadik hétfõjén 18 órától.
VÖRÖSKERESZT: minden hónap utolsó szerdáján.
október 18. 10 óra – Gazsi Kalandjai;
november 29. 10 óra – A bátor Sün;
január 17. 10 óra – A farkas és a kecske;
február 14. 10 óra – Paprika Jancsi a török császár udvarában.
Bérletek válthatók a mûvelõdési házban (1000 Ft).
Göd, Pesti út 72.
KOVÁCS MÁRIA
„Szeret engem a világ” (batik képek gyermekeknek)
címû kiállítása megtekinthetõ a József Attila Mûvelõdési Házban
október 10-ig hétköznapokon 10–18 óráig.

ADY-KLUB

(2132 Göd, Kálmán u. 13. Tel.: 336-479)
REIKI-KLUB: minden szerdán 16–19 óráig.
KERTBARÁT KLUB: minden hónap elsõ hétfõjén 18–20 óráig.
GYÓGYTORNA: minden kedden és csütörtökön 17–18 óráig.
DALÁRDA: csütörtökönként 18–19.30 óráig.
RAJZ SZAKKÖR: október 6-tól minden pénteken 16–18 óráig.
10 éves kortól várjuk a jelentkezõket.
JUDO: 5 éves kortól hétfõn és pénteken 17–19 óráig.
AIKIDO: kedden 18.30–20, csütörtökön 20–21.30 óráig.
A programokról részletes információt kaphatnak a József Attila Mûvelõdési Házban (2131 Göd, Pesti út 72. Tel.: 27-336-478)

MEGHÍVÓ

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Az Erdélyiek Demokratikus Szövetsége valamint Göd város Önkormányzata nevében szeretettel meghívjuk a lakosságot 2000. szeptember 30-án 19 órakor az alsógödi Sportcsarnokban megtartandó
„SZÉKELY EST”-re.
Az est mûsora: a székelyudvarhelyi „Pipacsok” néptáncegyüttes repetoárja, Berecz András gyûjtõ és elõadómûvész mûsora. Kísér a Csalóka népi zenekar. Az elõadásra belépés csak meghívóval, melyek igényelhetõk az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján, Fujer Tibornál (06-30 951-3373), dr. László Domokosnál (27-332-105), valamint a közönségszervezõknél.

Az aranyszarvas ezüstöt hozott Rolandnak

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

A "Szivárvány 2000" Nemzetközi Képzõ- és Iparmûvészeti Pályázaton a zsûri ezüst diplomával jutalmazta a 15 esztendõs Pusztai Roland munkáját.

A gyermekrajzok emberi világunk sajátosan értékes tükrei. Ezt bizonyítja a hosszú évek óta világszerte nagy érdeklõdéssel kísért zánkai Nemzetközi Gyermekrajz Kiállítás nyári seregszemléje is. Idén 52 ország gyermekeinek 27.700 alkotása került a zsûri elé. Az Albániától Vietnámig, közel harmincezer különbözõ kultúrkörben nevelkedett 18 éven aluli fiatal alkotásainak nagy seregszemléjén, Pusztai Roland ezüst diplomát kapott. Nem elõször jutalmazták Zánkán a 15 éves gödi ifjú munkáit. Két esztendõvel ezelõtt, korosztályának legkiválóbbja díjat kapott - a Jurassic park címû film ihlette - dinoszaurusz plakettjeiért.
Roland sikereire nemcsak a család, szülei és nagyszülei büszkék, hanem általános iskolai tanulmányainak színhelye, a Huzella iskola is, ahonnan júniusban búcsúzott. A tanintézet oklevéllel ismerte el tanulmányai során nyújtott mûvészeti teljesítményét. Egy másik, két évvel ezelõtti emléklap pedig a József Attila Mûvelõdési Házban rendezett V. Ifjúsági Képzõmûvészeti Alkotótáborban végzett munkájáért dicséri.
Roland ZánkánRoland - pestiesen szólva - nem ma kezdte. Elsõ elemista volt, amikor Véninger Margit kerámiaszakkörében megismerkedett az agyaggal. Azóta évrõl évre gyúrta, formázta, egészen addig, míg díjnyertes lett Zánkán. Az idei, a millennium jegyében megrendezett versenyen két plakettjét díjazták. Az egyiken, honfoglalás kori nõi hajdísz másolatát, míg a másikon, a Tápiószentmártonban fellelt aranyszarvas nagyított hasonmását formázta meg.
A kezdeti próbálkozásoknál fõleg ember és állatfigurákat, apróbb szobrokat készített. Késõbb, a Csillagok háborúja címû film figurái ihlették alkotásait. Elmondása szerint, könnyû bánni az agyaggal, bár soha nem sikerül az eltervezett alakot megformáznia. Valahogy mindig más kerül ki a kezei közül, mint amit elképzelt. Saját bevallása szerint lassan dolgozik. Egy-egy szobrocska három hét alatt nyeri el kezei között végleges formáját. Roland megnyugtatónak találja, hogy Véninger Margit néni kezdettõl irányítja a munkáját - talán ezért is agyagozik kizárólag a szakköri foglalkozásokon -, õ nevezte be a versenyre is.
Határozott pályaválasztásra még nem gondolt Roland. Alig egy hónapja kezdte meg tanulmányait a váci Táncsics Mihály Mezõgazdasági Szakközépiskola padjaiban, de a kerámiázást hobbi szinten szeretné folytatni. Kedvenc idõtöltése még a kirándulás és az olvasás.
Európa legnagyobb gyermek és ifjúsági létesítménye a zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. 1973 óta ad otthont a Gyermekalkotások Galériájának, melynek következõ országos pályázatát 2001-ben, nemzetközi pályázatát 2002-ben hirdetik meg, melyre úgy tudjuk, Roland ismét benevez. Reméljük eredménynyel. Eddigi sikereihez gratulálunk!
r.k.

Ha buli van, akkor Scarabeus

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

- A két fényképet nézve - ilyenek voltunk, ilyenek lettünk - az alakulás óta eltelt évek számán gondolkodtam. Mikor álltak elõször színpadra?
- Huszonhét évvel ezelõtt alakult az együttes. Nem egészen a mai felállásban, - haláleset és kilépés is történt - de a mag: Halmi Gábor, Szalai Péter és jómagam együtt maradtunk és Tibor fiammal bõvült a csapat.
- Miért éppen a Scarabeus nevet választották?
- Bár soha nem pályáztunk nemzetközi babérokra, mégis szerettük volna, ha a határokon kívül is értik a zenekar nevét. Nem akarok közönséges lenni, de amellett, hogy a régi egyiptomiak vallási mítoszukban szent állatként tisztelték a Scarabeust, ganéjtúró bogárnak is nevezik. Mi ez alatt a csaknem három évtized alatt a társadalom úgyszólván minden rétegének játszottunk. Hogy a "bogarunknál" maradjak, megtúrtuk az alját is. Évente 150-200 fellépésünk van mind a mai napig. Zenéltünk pólóban és szmokingban. Járjuk az országot és külföldi meghívásaink során, eljutottunk többek között hollandiai magyar klubokba is.
- Férfiaktól nem égbekiáltó illetlenség megkérdezni a korukat. Mennyi az együttes átlag életkora?
- A fiamat kivéve, 40-50 év közöttiek vagyunk és elsõsorban a saját korosztályunknak játszunk. De érdekes módon 3-4 éve nagyon sok fiatal is szívesen hallgat minket, talán a mi zenénket kedvelõ szüleik hatására. Az õ érdeklõdésüket valójában nem is tudom hova tenni, de nagyon örülök neki.
Jó dolog az, ha szülõk és gyerekeik együtt szórakoznak.
- Gondolom, nem tévedek ha azt mondom, nem a muzsikálásból élnek.
- Kivétel nélkül mindannyian polgári foglalkozásokat ûzünk. Egyikünk távközlési szakreferens, másikunk építésvezetéssel, beruházással keresi kenyerét. Van, aki nyelvi laboratóriumban dolgozik, vagy épp a Fõvárosi Vízmûveknél, netán a reklámszakmában tevékenykedik. S van egy diákunk is. Többnyire autodidaktaként sajátítottuk el a zenét.
- Jelentõsebb gödi esemény aligha képzelhetõ el a Scarabeus fellépése nélkül. Itt a Göd Kupán pedig az esti bulin kívül, az egész napi hangosítást is vállalták.
- Amikor Gödrõl van szó, a szokásos honoráriumunk 50-60 százalékáért vagy ingyen játszunk. Ilyenkor - különösen a bulik végén - többnyire "örömzene" szól. Talán mert oly sok barát, személyes ismerõs van a közönség soraiban.
- Bizonyára akad "legkedvesebb" fellépés is az emlékek között.
- Az immár nyolcadik éve a homok szigeten megrendezett augusztus 20. körüli össznépi banzáj, amikor minden különösebb reklám és hirdetés nélkül komoly tömeg gyûlik össze és táncol a végkimerülésig. Mi játszunk, szól a zene…buli van. Az itthon muzsikálás öröme nem hasonlítható más fellépéshez.
- Híres együttesek úgyszólván évente rendeznek búcsúkoncerteket. Önök gondolkoztak már azon, mikor teszik le a végleg a gitárt?
- Amikor kezdeti próbálkozásainknál, 1966-ban 16 évesen színpadra léptünk, húsz, legfeljebb huszonöt évet adtunk magunknak - ha egyáltalán foglalkoztunk a jövõvel. Most, nem látjuk a végét. A több milliós értékû felszerelésünket fejleszteni kell, és állandóan karban tartani. Ezért amíg Halmi Gábor, a billentyûsünk szervezi a fellépéseinket - melyeket általában nem mi keresünk, hanem bennünket hívnak -, addig játszunk.
Méghozzá olyannyira jól, hogy szeptember másodikán, a Göd Kupa záróakkordjaként fellépõ együttes, éjjel 1 óráig muzsikált, s a táncolók, a szakadó esõ ellenére nem adták fel. Hiába, Scarabeus buli volt. r.k.

Országos futóverseny Gõdön

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

FÉTIS CROSSFUTÁS 2000. október 7.

Városunkban október 7-én rendezzük meg negyedik alkalommal a már hagyományos gödi crossfutóversenyt. Célunk az egészséges életmód népszerûsítése a fiatalok és idõsebbek körében. Rendezvényünk rendszeresen nagy sikernek örvend, amit az évenként növekvõ résztvevõk száma mutat. A tavalyi versenyen közel 400 futó indult, az öt versenyszámban.
A Futapest Klub idén ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. Ez az alkalom és az eddigi sikerek arra ösztönözték a szervezõket, hogy az idei verseny olyan családi futóünnep legyen városunkban, ami emlékezetes marad minden résztvevõ számára.
Versenyszámok:
200 m: óvodásfutás
2 km: 10 éves korig
5 km: 14 éves korig
5 km: korhatár nélkül
18 km: korhatár nélkül
Rajt és cél az alsógödi labdarúgópályán
Programok:
8. 00- tól Nevezés (rajtok elõtt 10 percig)
9.15-9. 25 Bemelegítés /Szabó Zsófia aerobik edzõ/
9.30 Óvodás rajt
10.00 2 km rajt
10.30-10.40 5 km, ill. 18 km-esek bemelegítése (Szabó Zsófia)
10.45 18 km rajt
11.00 5 km rajt
11.15-11.45 Eredményhirdetés díjkiosztás óvodás és 2 km-es versenyzõknek
12.-12.30 Lovasbemutató, lovagoltatás
12.30-13.00 SCARABEUS élõkoncert
13.15 Eredményhirdetés díjkiosztás
5 km, 18 km-es versenyzõknek
Játszóház gyerekeknek, bábkészítés, ugrálóház
Díjazás:
Minden óvodás versenyzõ ajándékot kap
A versenyszámok helyezettjei érmeket, a gyõztes 5 és 18 km-en serleget is kap
2 km-en, 5 km-en mindkét korosztály elsõ 30 befutója FÉTIS-CROSS pólót kap
18 km-en az elsõ 50 befutó FÉTIS-CROSS pólót kap. Az abszolút elsõ gödi futó 18 km-en elnyeri a VÁNDORSERLEGET

A verseny rendezõje a FUTAPEST KLUB 1146 Budapest, Zichy Mihály u. 14. T: 4790446
Fõszponzor: FÉTIS BT. 1135 Budapest Tatai út 12. T: 339-0303.

Szponzorok: Göd Városi Önkormányzat Közmûvelõdési és Sportbizottsága, Göd Sportjáért Alapítvány, Göd Mûvelõdési Ház, Göd Városfejlesztési és Városépítõ Egyesület, Balloon Art Kft., Béres RT., Epszi-Ló Bt., Ozin Bt., Sportüzlet Dunakeszi, Csányi József, Szabó Zsófia, Csernus Élelmiszerbolt, Dalnoki Autósbolt, Pozsonyi Szikvíz, Partner Csoport, Dr. Benis László ügyvéd, XV Kamion, Betûbolt, MI-LA Húsbolt, Roll-Lamell Kft., Bõrter Kft., ESKIMO Jégkrém, Grafi-Com grafika, VEMSOFT számítógép.

Futó edzésterv kezdõknek
Bemelegítés: az edzések elõtt végezzünk 5-10 perc általános gimnasztikai gyakorlatot. Edzések után levezetésként sétáljunk 5-6 percet.
15. hét 1. nap: 90 perc kirándulás (gyaloglás)
2. nap: 5x5 perc futás, 2 perc séta a résztávok között.
16. hét 1. nap: 90 perc kirándulás, vagy 120 perc kerékpározás
2. nap: 5x6 perc lassú futás, 3 perc séta a résztávok között.
(a következõ számunkban folytatjuk).

Remélem felkészültél az október 7-iki gödi futóversenyre. Ha szorgalmas voltál, akkor két pihenõvel már lekocoghatod az 5 km-es távot. Nem a gyõzelem, a részvétel a fontos!
Ráth Tamás

Életmód, környezetvédelem, biokertészet

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Megjöttek az emberek...

azaz az emberes hónapok, a szeptember, október, november, ha nem is vártuk õket valami nagy lelkesedéssel. Hiába volt hosszú és forró nyarunk, úgy elröppent, mint az álom. Most már legfeljebb Petõfi verssorait idézhetjük: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, Még zöldel a nyárfa az ablak elõtt, De látod amottan a téli világot! Már hó takará el a bérci tetõt.
Sajnos kertjeink egy részére nem vonatkozik ez az idillikus kép, inkább szomorú, lehangoló látványt nyújtanak: kiszáradt virágok, gyomok és növénycsonkok, szárán csüngõ, félérett paradicsom stb. Ilyenkor a szõlõ sem nyújtja már a nyári, üde látványát. Egyedül a jól kezelt, a kánikulában is bõven öntözött, füvesített kertek a kivételek. A konyhakerteknek sem szabadna így kinézni, mert a nyár sorvasztó forrósága után a kert is fellélegzik, és mutatós lesz, ha egy kicsit mi is segítünk neki, mert lehet még ilyenkor is termelni, egészen a tél beálltáig bizonyos növényeket. Például a nyár végefelé palántázott kelkáposzta, karalábé, kínai kel most a legszebb. Aki tavasszal hordozható fóliakereteket készített, az most is kiválóan hasznosíthatja: elõször a paprikára helyezheti, mert az éjszakák már hûvösek és a paprika fejlõdése 10 C° alatt megáll. Késõbb pl. a kelkáposztára, karalábéra, kínai kelre lehet a fólia kereteket elhelyezni. Tudom, sokan nem lelkesednek a kelkáposzta fõzelékért, de segítségül leírok egy-egy jó receptet a kelkáposztára, a kínai kelre, sõt a póréhagymára is, melynek idénye most kezdõdik igazán. A fekete retekkel együtt, fontos õszi, téli vitaminforrás. Sokan nem szeretik csípõssége miatt, de nagyon finom saláta készíthetõ belõle. (Receptjét lapunk január 12-iki számában közöltem). A káposztát is célszerûbb kertünk termésébõl hagyományos eljárással savanyítani és így kéznél van a vitaminok tárháza. Ígért receptjeim:
Kelkáposzta pörkölt
Személyenként kb. 10 dkg. kelkáposztát összevágok, teszek bele zöldpaprikát, kevés paradicsomot, meg fokhagymát aprítva, csipet õrölt köményt és borsikafüvet. Azután vöröshagymát dinsztelek, beleteszem az elõkészített kelkáposztát, rá sót, pirospaprikát és személyenként 1/4 csésze hajdinát vagy fõtt barnarizst, de azt kb. dupla mennyiségben. Végül megfelelõ mennyiségû vízzel felfõzöm.
Póréhagymaleves (4 személyre)
A póréhagymát (1-2 szál) zöldjével együtt 2 cm-re darabolva vágom és 2 kanál olajon megpirítom. A tûzrõl levéve meghintem pirospaprikával és 1,5 liter vízzel felengedem. Beleteszek 25 dkg. karikára vágott vegyes zöldséget, 1 zöldpaprikát, 2 paradicsomot, 2-3 gerezd fokhagymát, esetleg kevés kockára vágott burgonyát és lassú tûzön puhára fõzöm.
Kínai kel felhasználási módjai
Elkészíthetõ, mint a frankfurti leves, fõzeléknek, mint a kelkáposzta. Nyele nyersen fogyasztható, mint a paprika. Egytál ételnek: Az összevágott és megpárolt kínai kelt vajon megforgatom, tejföllel elkevert tojást öntök rá és reszelt sajttal meghintem. Sütõbe teszem. Amikor a sajt ráolvadt, már kész az étel. Salátának: Az öszszevágott kínai kelt meghintem 4-5 gerezd zúzott fokhagymával és kaporral. Leöntöm salátalével: 2,5 dl víz, 1 kanál almaecet, 1 kanál salátaolaj, fél citrom. Hûtõszekrényben 2 óra hosszat állni hagyom.
Baji

Zarándokút biciklivel

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Húgom révén – aki egy egykori piarista diákhoz ment feleségül – megismerkedtem egy olyan baráti társasággal, melynek összetartó erejét többek között a foci adja ma is. Négy öregdiák, akik még 35 éve a budapesti Piarista Gimnáziumban osztálytársak voltak, tanulmányaik befejezte után is tartották a kapcsolatot egymással, és hétfõnként közös focizással múlatták idejüket.
Az évtizedek elteltével a létszám emelkedett a mindenkori munkatársak, illetve a családtagok számának növekedésével. Manapság egy-egy hétfõn harmincan is összejövünk, 10–15 fõ focizik, a feleségek, a gyerekek pedig egyéb foglalatosságokban lelik örömüket.
A kilencvenes évek elejétõl a nyári szabadság 3-5 hetét is együtt töltjük gyalogos- vagy biciklitúrákon. Bejártuk már az Õrséget, a Zemplént, voltunk a Fertõ-tó körül és Erdélyben is. Tavaly nyáron a spanyolországi Santiago de Compostela-ba zarándokoltunk. (A Szt. Jakab sírja helyén épült templom évszázadok óta vonzza a zarándokok tömegét, Róma mellett a legfontosabb ilyen jellegû hely Európában.)
Idén a lengyelországi Czestochowát céloztuk meg. Öt család tagjaiból nyolc felnõtt és huszonegy gyerek ért el kb. 700 km biciklizést követõen e híres zarándokhelyre. (A magyar alapítású pálosok kapták meg Jasna Góra (Fényes hegy) területét. Czestochowában, az itt álló Segítõ Szûz Máriáról nevezett kis templommal együtt. Itt található a Csodatevõ Mária kegykép, mely évszázadok óta zarándokok millióit csalja erre a helyre. Az 1655-ös svéd támadást maroknyi lengyel csoport verte vissza, Jasna Gora, ezt követõen jelképe lett a nemzeti- és vallásszabadságnak a „Fényes hegy”).
Július 13-án vonattal mentünk Hidasnémetibe, onnan kerékpárral érkeztünk meg este tíz óra körül Telkibányára, ahol elsõ éjszakánkat töltöttük. Másnap Tornyosnémetinél hagytuk el az országot két mikrobusz kíséretével, és nekigyürkõztünk az elsõ, szlovákiai útszakasz nehézségeinek leküzdéséhez.
(A napirend általában a következõ módon zajlik túráinkon: 7-8 óra körül hosszas ébredések, 9 körül reggelizés, 10-11 között mosakodás és egyéb foglalatosságok, úgymint sátorbontás, csomagolás, bepakolás a buszba, 11-12 között továbbindulás. Az elsõ 20 km után komolyabb étkezés a buszosok tálalásában – szendvicsek, gyümölcs, folyadék –, a kisebb megállások során nápolyi, keksz, gyümölcs osztás, esetleg jégkrémezés. Este 8-9 körül a szálláshelyen fõzés bográcsban vagy gázmelegítõn, majd teázás zárja a napot.)
Kassán megnéztük a Dómot (itt található II. Rákóczi Ferenc síremléke), majd továbbhajtottunk Nagyidára, onnan másfél km-re találtunk este fél nyolc körül egy sík területet, ahol sátrat verhettünk, majd egy nagy lecsózást követõen 11 órakor nyugovóra tértünk.
Az elõzõ napi 56 km után szombaton 64 km-t bicikliztünk, mire egy patak mellett végre tanyát verhettünk. 10-15 fokos vízben mostuk le az út porát, az ifjabbak közül többen befeküdtek a frissítõ vízbe, míg az idõsebbeknek majd lefagyott benne a lábuk. Megint 11-kor feküdtünk le egy túrós tészta vacsora után.
Vasárnap reggel nem várt mosakodási lehetõségre ébredtünk: az éjszakai esõzés során több sátor beázott, hálózsákok, pizsamák áztak át, ami még nem lett volna nagy baj, de az esõzés délelõtt is folytatódott, így nem tudtuk megszárítani a cuccokat.
Sajnos az ehhez hasonló megpróbáltatások végigkísérték egész utunkat, de ilyenkor – meg amikor nem vehettünk magunkhoz kielégítõ mennyiségû és minõségû élelmet – ez évi szlogenünkkel öntöttünk hitet magunkba: „Ez zarándokút, nem krémestúra!”
A beázáson kívül más megpróbáltatások is értek bennünket: a két kísérõ busznak minél hamarább át kellett jutni a megáradt patakon, nehogy végképp ott ragadjunk. Szerencsére sikeres volt az átkelés, de a kerékpárokat csak a térdig érõ vízben gázolva tudtuk a túlpartra tolni. Esõkabátokba burkolódzva kezdtük meg az aznapi 46 km-es távot, ami 11-tõl du. fél ötig tartott. Kemény emelkedõk után nagyon vártuk a jól megérdemelt lejtõt, de bár ne jött volna! 40-50 km/órás sebességgel száguldottunk lefelé vizes, izzadt öltözékben. Majd lefagytunk a biciklirõl.
A viszontagságokkal terhes nap azonban jó véget ért, mert sikerült találnunk Igló mellett egy szép fekvésû autós kempinget. Ez a terület már a „Szlovák paradicsom” része. Kibéreltünk két jó kis faházat, és a kandallókat begyújtva rögtön megkezdtük a szárítási hadmûveletet. Este Igló XIII. századból származó templomában hallgattunk szentmisét.
Hétfõn gyalogtúrára indultunk, a Hernád folyó mellett vezetett utunk. Szûk ösvényeken, a sziklafalhoz erõsített járólapokon haladtunk elõre. Biztonságot a csípõmagasságban fölszerelt lánckorlát adott, hol három-négy, hol tíz méteres magasságban. Volt olyan rész, ahol csak egy vaslétrán fölmászva lehetett továbbhaladni, de mind négy, mind ötven esztendõs túrázóink bátran vették az akadályokat. Hat-hét órás gyaloglás után este fél kilencre értünk vissza szálláshelyünkre, ahol aznap kitûnõ szafaládés rántotta fogadott bennünket rizs körettel és uborkasalátával. Másnap hosszabb túrát tettünk, több létra megmászásával, függõhidakon való átjutással fûszerezve. Szerencsére az esõ nem esett, még a nap is kisütött néha. A szép kilátók, a magas sziklafalak, valamint a Hermád-áttörés és a szédítõ mélységek látványa feledtette velünk az eddigi kellemetlenségeket.
Szerdán továbbkerekeztünk, útközben megnéztük a dobsinai jégbarlangot, Csütörtökhelyen, Betlenfalván túl újból egy autós kempingben szálltunk meg, ahol a rengeteg turista közül magyarokkal is találkoztunk. (Folytatjuk)
Kép és szöveg: Wágner László
Másnap innen vitt utunk egyik legizgalmasabb túránkra: gyalogszerrel a Szuha-patak völgyébe. Kõrõl köre lépve próbáltuk szárazon tartani a lábunkat, persze ez csak egy-két embernek sikerült. Az öt órás út során egy kb. 20 m magas létrán kellett tériszonnyal viaskodva fölmászni a szurdokban ahhoz, hogy két sziklafal között éppen átjutva folytathassuk kivételes élményekkel teli sétánkat.
Hasonló akadályok kísérték utunkat, mint a Hernád völgyében, csak sokkal félelmetesebbek. Szerencsére balesetmentesen tértünk vissza táborhelyünkre, ahonnan másnap újból biciklire pattantunk. 45 km-t megtéve megint egy patak mellett találtak szálláshelyet buszosaink, és nehéz túránk után itt hunytuk álomra szemünket.
Nem volt mindennapi ez az út sem, gyönyörû tájakon jártunk. Azonban az erdei ösvényeken a meredek emelkedõk vagy a köves talajviszonok miatt jobbára csak tolhattuk a kerékpárt. Volt olyan rész is, ahol fallétrán kellett fölcipelnünk a biciklit, kicsit hasonlóképpen ahogy a maratoni kajakosok cipelik hajójukat egyik vízbõl a másikba a szárazföldön. Már sötétedett, mikor nagy örömünkre végre megtaláltuk a buszokat.
Másnap, szombaton újabb megpróbáltatásban volt részünk. Az egyik busz kuplungja szétesett, így kénytelenek voltunk megelégedni mindössze egy busz szolgálataival. A javításra váró jármûben hagytuk a kevésbé fontos cuccokat, a legszükségesebbekkel megpakoltuk a másikat. Négy napot kellett így eltöltenünk.
A sok rossz mellett persze akadt jó is, például ezen a délelõttön meleg, napos idõ volt, ami igazán ritkaságnak számított zarándoklatunk során. Játszottunk, fürödtünk a patakban, napoztunk, olvasgattunk a parton. Délután Lõcsére indultunk tovább, ahol a Szt. Jakab templomban szentmisét hallgattunk. Érdemes megemlíteni, hogy ennek a templomnak van a világon a legnagyobb, fából faragott tornyos fõoltára. Mikszáth Kálmán „A fekete város” címû regénye filmváltozatát itt forgatták Lõcsén. Ma is látható a híres „szégyenketrec”, amelyben közszemlére tették (kipellengérezték) a kisebb bûnösöket, elkövetõket, például a kikapós fehérnépeket.
A szentmise után, újabb krimibe illõ kalandok vártak ránk, mire este fél tizenegykor beérkeztünk a vrbovi kempingbe. Az egyik anyuka jó nagyot esett a sötétben biciklijével. Természetesen körülvettük, hogy segítsünk, de egy autós fiatalembernek – úgy látszik – nem tetszett a csoport viselkedése, úgyhogy pisztolyt szegezett az egyik apukára, aki – nem lévén ijedõs – erre föl elkuncogta magát. A támadót – úgy látszik – annyira megdöbbentette ez a fordulat, hogy elhajtott autójával. Persze, ahogy az életben általában egyensúlyban van a rossz a jóval, ellensúlyozva a fenti ellenséges magatartás élményét, a kempingben odajött hozzánk egy barátságos lengyel, aki tanújelét adta közvetlenségének és a magyarok iránti szeretetének.
(Folytatás következik)

LABDARÚGÁS

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->
Gödi SE – Dunaharaszti 2:1 (1:0)

Kovács – Egervári, Szabadi G., Bagócsi, Tuza – Jávor, Varga, Dankó, Horváth G. – Gulyás, Hegedûs.
Csapatunk a vártnál nehezebben kerekedett felül az eddigi szerény eredményeket felmutató vendégekkel szemben. Az elsõ félidõben egy gyönyörûen kidolgozott akció végén Bagócsi talált a kapuba. A második játékrészben a csereként beállt Petró kapufája után az ugyancsak csere ember, Együd kettõre növelte elõnyünket. Az utolsó percben a vendégek egy harminc méteres „bombával” szépítettek, amihez Kovács kapus segítsége is kellett.

Gödi SE ifi – Dunaharaszti ifi 4-1 (1:1)

Bár a vendégek szereztek vezetést, tudatosabban játszó csapatunk Kõrös vezetésével megfordította az eredményt, az idõközben 10 fõre fogyatkozó Dunaharasztiak ellen.

Makád – Gödi SE 0:0

Kovács – Egervári, Szabadi G., Dankó, Tuza – Jávor, Varga, Kekecs, Horváth G. – Kuska, Gulyás.
Csapatunk ezen a mérkõzésen mérsékeltebb teljesítményt nyújtott. Támadásainkban nem volt elképzelés, a 90 perc során csak elvétve jutottunk el az ellenfél kapujáig. Gólhelyzetünk – Piros kapufáját leszámítva – nem igen akadt. Az ellenfél lelkesen futballozott, de a Szabadi G. által vezérelt védelmünk jól állta a makádi rohamokat. A mérkõzés egyébként – mind a pályán, mind a pályán kívül – sportszerû keretek között zajlott, mely köszönhetõ a korrekt játékvezetésnek is. Jó: Szabadi G.

Makád Ifi – GÖDI SE Ifi 0:6

Gyenge ellenfél ellen nyert csapatunk, a gyõzelem még nagyobb különbségû is lehetett volna.
Antal György Bálint

Mi újság a kosárpalánk alatt?

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Akik június elsõ hétvégéjén a Dunakeszi Sportcsarnokban a Gödi SE kosárlabda csapatának drukkoltak, bizonyára emlékeznek arra az eufórikus hangulatra, amely kedvenceik NB I-be jutását kísérte. A gyõzelmet hozó háromnapos torna gyümölcse gyakorlatilag most érett be, hiszen szeptember 22-én elsõ NB I-es mérkõzését játszotta a gödi együttes Baja ellen. Az eredmény hosszabbítás után 85:81 a mieink javára. Kezdetnek nem rossz. Még a mérkõzés elõtt kérdeztük dr Megyery Csaba szakosztályvezetõt a szezonkezdésrõl.
- Nagy örömünkre kilenc új játékossal jelentõsen megerõsödött és megfiatalodott a csapat. Az új emberek - akikkel az átlag életkor 20-25 év közé került - ideáramlásának fõ oka, hogy Budapesten, ha nem is haldoklik, de gyengül a játékkedv.
Irányító posztra jön hozzánk - az ezüstérmes Falco-t is megjárt - Hortobágyi László, gödi színekben üdvözölhetjük Katona Józsefet és Pál Tamást az Eurostar-ból, továbbá Tóth Zoltánt, Tóth Szabolcsot, Kendelényi Ádámot, Tiba Jánost és Máthé Barabbássy Attilát a MAFC-ból. Ezek az emberek nem a pénzért, hanem, a gödi kosárlabda élet hangulatáért szerzõdtek hozzánk. Egyikük sem a sportágból él. Igyekszenek úgy alakítani szabadidejüket, hogy a heti öt gödi edzésen kívül, legalább 2-3 alkalommal valahol tréningezzenek, jóllehet a riválisok többsége a B csoportban két alkalommal edz naponta. Nagyon kis pénzbõl dolgozunk. Mégis szívvel lélekkel készülünk már augusztus 5.-étõl. A gödi fiatalok példát vehetnek róluk, és remélem 3-5 éven belül helyi srácokkal pótolhatjuk a vendégeket. Remélem, a lelkesedésnek köszönhetõen olyan csapatokat tudunk megtréfálni, amelyek a mi anyagi lehetõségeink ötszörösébõl gazdálkodnak.
Költségvetésünk 90 százalékát támogatóktól kapjuk. A hiányzó tíz százalékot pedig a Gödi SE központi kasszájából. A szponzorok szerzésében nagyon sokat köszönhetünk Szegedi Sándor polgármester úrnak, aki szakosztályunk társadalmi elnöke, és nem egyszer saját pénztárcájába nyúlt, hogy segítsen anyagi gondjainkon.
Technikai vezetõnk Kövesdi Edit, edzõnk pedig változatlanul Szóráth Emil, akinek komoly érdemei vannak felsõbb osztályba kerülésünk terén. A biztos bennmaradás a célunk, de titkon reménykedünk, hogy az úgynevezett felsõházban folytathatjuk a játékot, ami nem lesz könnyû, mert míg a keleti csoportba besétálnánk a négy közé, a nyugati országrészben olyan ellenfelek vannak, mint Dombóvár, Veszprém és Nagykanizsa csapata.
Bízunk benne, hogy a hazai pályán sikerrel vehetjük fel ellenük a harcot és a Huzella Tornacsarnok hátrányát - kis méretét - elõnyünkre fordíthatjuk, hiszen itt edzünk, ismerjük a viszonyokat. Jó érzés tudni, hogy egy évre megkaptuk az engedélyt - az NB I-es mérkõzések követelményeinek nem megfelelõ - Huzella Tornacsarnokban való játékra. A terem fogyatékosságai miatt mindössze 200-250 nézõt fogadhatunk, akik csakis az alapvonal mögött szurkolhatnak.
A felnõtt játékosok mellett 6 utánpótlás és egy tartalék csapatunk van. Az utánpótlás szakágvezetõ Válé Flórián. A kadétokkal dr Ali Adzsudáni foglalkozik, míg a serdülõ, gyermek és elõkészítõ csapattal Kollár Zalán, akinek egy frissen szerzõdtetett jugoszláv edzõ segít majd. Pillanatnyilag 90 gyerek igyekszik megtanulni a kosárra dobást, ám a számuk folyamatosan nõ. Budapestrõl is jönnek hozzánk srácok, de Vácon is kérték, hogy tartsunk edzéseket.
Jóllehet sikerorientált gárda jött össze Gödön, nem lesz könnyû helytállni az országos kupákon az utánpótlással sem. Három évet adtam magunknak, hogy beleszóljunk a dobogós helyezések valamelyikének megszerzésébe.
r.k.

Az idei Göd Kupa támogatói

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Duna Menti Sporthorgász Egyesület, Dunakeszi, Kovács Gyula, Radó Sport, Family ABC, FAKUSZ, Botos Géza, PENTA Kft., Sima Zoltán patika, Lengyel és Társa Építõ Szerv. és Ker. Kft., Pregunné Kiss Ilona, Blum István, Helmes virágbolt, Piarista Szakmunkásképzõ, Dunakanyar Takarékszöv., Naturella Drogéria, Don Vincenzo Pizzéria, Anest Rt., Szörényi Jánosné, Szt. Kristóf Kft., OZIN Kerttechnika Kertépítés, Németh István Öntözõberendezés szer., Müller Péter kertésztechnikus, Szabó Zoltán és felesége, Keszi Press - Vetési Imre, Mógor Kft., Ottó József, Kovács László, Tarczi és Társai, Albert Pál Lions Club Gödi Szervezete, Bolyóczky József - Gödi Sasok, Csányi József, Cseh Károly - Roll-Lamex Kft., Csernus Sándorné - Élelmiszerbolt, Csorba Gusztáv, Dalnoki György - Dalnoki Autósbolt, Dávid Gyula, Eiselt Károly - Törpike Pékség, Erdész Imre - Erdész Diszkont, Fleischinger Tibor- Zöldfa Étterem, Freundlich Róbert - Király Pékség, dr. Gyenes Levente, Gyurkó László író, Halmi Gábor - Scarabeus együttes, Havas Nelly, Havas Tibor vállalkozó, dr. Horányi Zsolt, Horváth György - Tüzép, dr. Horváth László ügyvéd, Jónás Éva - Strand Büfé, Juhász Attila - Piramis Kft., Karaszek Ágnes - Kastély Óvoda, Keller György - Strandvendéglõ, Kliment László, Shevrett Gmk, Kök Árpád, Kõmûves László, Kovács József DCM Kft., Kovács Lászlóné - Erzsi Röltex, Kovacsik Tamás - Gödi Lokálpatrióták Egyesülete, Kukorelli István, Lattmann Rezsõ, Mészáros Gáborné - Flört Virágbolt, Mészáros János, Mucs László - Babaház, Muka István, Nagy Árpád - Nagy és Nagy Kft., Németh Kornélia - Betûbolt, Németh Sándor - Németh Sándor Magánerdõgazdaság, Novákovics Milán - Mi+Lá, Ógl József - Zollner Elektronik Kft., Horváth Ferenc - Huzella Tivadar Általános Iskola, Papp László - Szaki Team ‘95, Petró János, dr. Popelka István fogorvos, Peöcz Károly, Pritsch Szilvia - Politechnik Hungária Kft., Salamon Tamás - Közmûvelõdési és Sportbizottság, Salgó István - Salgó és Társa Lámpatest Kft., Sárközi Károly - Duna Csárda, Schmidt Ádámné - Elektro Center Kft., Sipos Ferenc - Gödi Otthon Kft., Sipos László - Életforrás Alapítvány, Digitel 2002, Süle József - Fétis Bt., Szabó Zoltán - Partner GMK, dr. Szász Ferenc - Országos Mesterséges Termékenyító Rt, Gödöllõ, Széll Tamás, Takács György - Gyurika Bt., Tarcsafalvi András, Trebits András - Brácsa Sport, Vági József - Fagylaltozó, Vajda István, Viola János és Viola Péter - Viola és Fia Kft., Vízváry Vilmos - A+V Alapítvány, Zellei János - Dunamenti Tûzvédelmi Rt., Zsezserán Sándor - Dunai Kavics Üzemek Kft., Dunamenti Vállalkozás Kft.

Göd Kupa 2000.

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Kajak-kenu versenyen a gödi csapat eredményei

Törpe futam (9 éves és fiatalabb)
MK-1.
Fiúknál 6. helyen Bauer Benedek végzett. A futamban indultak még: Széll Dominik és László Bence.
0. korcsoport (10 éves) MK-1 A lányoknál Havas Eszter 1. hely, Volentics Barbara 4. hely. A fiúknál Slezsák István 1. hely, Demény Attila 2. hely, Hamar Péter 3. hely. Indultak még: Horváth Bence és Várnai Szabolcs.
1. korcsoport MK-1 A lányoknál Szenes Ancsa 2. hely, Forró Bianka 4. hely. A fiúknál Nagy Gergely 1. hely, Kulifai Tamás 3. hely, Pélyi Dávid 4. hely. A futamban indultak még: Grósz Vilmos, Botos András, Sipos László, Gréczi István, Misnyovszky Ádám, László Balázs.
2. korcsoport MK-1 A lányoknál Bilkó Emese 2. hely. A fiúknál Soós Tamás 1. hely, Nagy Gergely 4. hely. A futamokban indultak még: Németh Ildikó, Blazsek Ákos, Papp Gábor, Havas Attila, Bíró István.
3. korcsoport MK-1 A fiúknál Kemencei Viktor 1. hely, Demény Miklós 2. hely, Maglódi Péter 4. hely. A futamokon indultak még: Tarczi Zsófia, Nagy Péter, Kazany Krisztián, Ligeti Zsombor.
3. korcsoport K-1 A lányoknál Névery Dorottya 1. hely, Bilkó Emese 3. hely, Németh Ildikó 4. hely, Tarczi Zsófia 5. hely. A fiúknál Kasa Máté 2. hely, Kemencei Viktor 3. hely, Soós Tamás 4. hely, Maglódi Péter 5. hely.
4. korcsoport K-1 A lányoknál Sófalvi Sarolta 1. hely, Németh Anna 4. hely, Cseh Orsolya 5. hely. A fiúknál Várnai Zoltán Soma 1. hely, Hamar Miklós 3. hely. A futamokban indult még: Névery Orsolya, Bíró Aliz, Csehi Sándor, Gönczöl Gergely.
5-6. korcsoport K-1 A lányoknál Sófalvi Sarolta 5. hely. A fiúknál Várnai Zoltán Soma 3. hely. A futamokon indultak még: Cseh Orsolya, Kasza Erika, Névery Orsolya, Orvos Gábor, Lénárd Gergely.
7-8. korcsoport K-1 A lányoknál Németh Anna 4. hely, Papdi Zsuzsanna 5. hely, Orvos Dóra 6. hely. A futamban indultak még: Császár Zenóbia és Kasza Erika.
Ezek a versenyszámok vettek részt a csapatversenyben. A helyieknek sikerült megõrizni a hagyományt, ismét a gödi csapat nyerte a csapatversenyt. Második helyen Dunakeszi csapata, harmadik helyen Vác csapata végzett.
A délutáni versenyszámok eredményei:
MK-1 leány váltó 3×500 m: Havas Eszter – Bilkó Emese – Névery Dorottya 2. hely
MK-1 fiú váltó 3×500 m: Nagy Gergely – Soós Tamás – Kemencei Viktor 1. hely
K-1 öregfiúk 500 m: Sinkó László 1. hely, Nagy Árpád 2. hely, Simon Tamás 3. hely
Indiánkenu öregfiúk senior 2000 m: Kalóz Jack – László Csaba 1. hely, Oszláczky Zoltán – Pintér István 2. hely, Gönczöl – Pajor 3. hely
Indiánkenu vegyes páros 2000 m: Szabó Judit – Sinkó László 1. hely, Németh Éva – Németh István 2. hely, Stenczli Ferenc – Papdi Zsuzsa 3. hely
Indiánkenu happy futam 2000 m: László – Lartmann 1. hely, Nagy – Nagy – Szabó – Karakó 2. hely, Herédi – Mari – Nikola – Jánosházi 3. hely
Indiánkenu családok 2000. m: Jánosházi család 1. hely, Németh család 2. hely, Simon család 3. hely
Indiánkenu öregfiúk masters 2000. m: Tóth – Szász 1. hely, Kertész – Varga 2. hely, Nagy – Nagy 3. hely

Kajakosaink ismét sikeresen szerepeltek külföldön

A magyar bajnoksággal zárult nyári szezon eredményeinek köszönhetõen kajakosaink az õszi versenyévadra számos nemzetközi meghívással rendelkeznek, többek között Szlovéniába, Csehországba, Szlovákiába, Horvátországba és Németországba. Ezen versenyek sorát nyitotta meg az augusztus 26–27-iki hétvégén a svájci Romanshornban megrendezésre került millenniumi nemzetközi kajakverseny a Bodeni tó bajnoka címért.
A négy országot felvonultató versenyben egyesületünket Németh Ildikó és Németh Anna képviselte a nagymarosi Heffentréger Zsuzsannával kiegészítve. Ezúton is köszönjük Alföldi Attila gödi vállalkozó barátunknak a lányok utazásához nyújtott önzetlen segítséget.
A házigazdák a junior Európa-bajnok Simon Faeh vezérletével nyerték a fiúk pontverenyét, de a lányoknál a csapat elsõ hely a mieinké lett nem kis mértékben a helyi, romanshorni klub jóvoltából, akiktõl a K-4 500 m-es vegyesszámra egy gyönyörû hajót és a hiányzó negyedik csapattagot is kölcsönbe kaptuk. A legeredményesebb lány versenyzõ címet Németh Ildikó kapta négy elsõ helyezéssel.
A verseny mellett jutott idõ a linzi állatkert meglátogatására, egy kis hajókirándulásra és diszkóra, valamint a Rajna-vízesés megtekintésére is, így jó hangulatban, sok élménnyel búcsúzhattak a hosszított szünidõtõl a lányok. Eredmények:
I. hely: Németh I., K1 500 m, Heffentréger Zs., Németh I. K2 2000 m és 500 m, Németh A. K1 2000 m és 500 m, Heffentréger Zs., Németh I., Németh A., Sabrina Popp K4 500 m.
II. hely: Heffentréger Zs. K1 500 m.
III. hely: Heffentréger Zs., Németh A. K2 500 m. Németh A. K1 2000 m.
N. S.

A Göd Kupa utáni hétvégén Verõcére volt hivatalos csapatunk, ahol az idei Kupa az Észak-Pest Megyei Bajnokság versenye volt. Bár a Pest megyei csapatokon kívül a KSI és az Építõk egyesületébõl is sok gyermek vett részt a versenyen, ezért elõre lemondtunk a Verõce Kupa megnyerésérõl. Aztán jött a kellemes meglepetés, nem is hittük el, amikor a mi csapatunk képviselõjét hívtáj ki a csapatverseny gyõztesének járó Kupáért, amely egy vándorserleg. Ezzel sikerült a Dunakanyarban megrendezésre kerülõ valamennyi versenyrõl elhozni a csapatverseny elsõ helyezéséért járó kupákat.

Pontszerzõ helyen végeztek:
MK-1 III korcsoport: 1. hely Kemencei Viktor, 3. hely Maglódi Péter
K-1 IV korcsoport: 4. hely Sófalvi Sarolta, 5. hely Cseh Orsolya
MK-1 II korcsoport: 4. hely Bilkó Emese
K-1 V korcsoport: 3. hely Várnai Zoltán Soma
MK-1 III korcsoport: 6. hely Lukács Dóra
K-1 V korcsoport: 3. hely Sófalvi Sarolta
MK-1 II korcsoport: 2. hely Soós Tamás, 6. hely Nagy Gergely
MK-1 0 korcsoport: 1. hely Slezsák István, 3. hely Demény Attila, 6. hely Hamar Péter
MK-1 I korcsoport: 5. hely Szenes Ancsa, 6. hely Forró Bianka
MK-1 VI korcsoport: 3. hely Sófalvi Sarolta, 4. hely Cseh Orsolya
MK-1 0 korcsoport: 1. hely Havas Eszter
K-1 IV korcsoport: 1. hely Várnai Zoltán Soma, 3. hely Hamar Miklós
MK-1 I korcsoport: 1. hely Nagy Gergely, 2. hely Pályi Dávid
K-1 III korcsoport: 1. hely Kása Máté, 2. hely Kemencei Viktor, 4. hely Maglódi Péter, 6. hely Demény Miklós. A csapat tagjai voltak még: Tarczi Zsófia, Blazsek Ákos, Papp Gábor, Nagy Zsolt, Névery Orsolya, Csehi Sándor, Kulifai Tamás, Misnyovszky Ádám, Botos Andris, Grósz Vilmos.
A versenyre a nagyobbak elõzõ nap kajakkal eveztek fel. Hazafele a négy legöregebb, Orvos Gábor, Várnai Soma, Hamar Miki és Kása Máté a Szentendrei-szigetet megkerülve eveztek haza, még szombaton. A nagyobb gyerekek Simivel és Nagy Árpival szombaton Tahiig eveztek, ott szalonnát sütöttek, majd a fázós éjszakát követõen vasárnap értek haza szintén szigetkerüléssel. A legkisebbek Imi bácsi kíséretében tették meg vízen a 20 km-es távot. A kora õszi csodálatos idõben jól érezték magukat a gyerekek, csak az éjszaka és a reggel csípõs hidege volt kellemetlen, de hamar feledtette azt a szikrázó napsütés.

Szeptember 16-án kezdõ kajakosaink 9 fõs csapata Jánosházi Imre vezetésével Tatán, az Utánpótlás Pannon Kupán vettek részt.
Itt 8 egyesület versenyzõi mérték össze erejüket. Ahol gyerekeink kivétel nélkül sikeresen helyt álltak. Délelõtt 5000 m-es távon indultak, ahol a következõ eredmények születtek:
K-1 III évfolyam: Lukács Dóra 2. hely
MK-II évfolyam: Papp Gábor 6. hely, Havas Attila 7. hely
MK-1 I évfolyam: Forró Bianka 3. hely, Botos András 6. hely
MK-1 0 évfolyam: Slezsák István 1. hely, Demény Attila 2. hely.
MK-1 0 évfolyam: Havas Eszter 1. hely
A következõ versenyszámokra délután került sor
2000 m MK-1 III évfolyam: Lukács Dóra 2. hely
MK-1 II évfolyam: Papp Gábor 6. hely, Havas Attila 9. hely.
MK-1 I évfolyam: Forró Bianka 4. hely, Botos András 8. hely.
1000 m MK-1 0 évfolyam: Slezsák István 1. hely, Demény Attila 2. hely.
MK-1 0 évfolyam: Havas Eszter 1. hely.
MK-1 törpe: Bauer Bendegúz 5 hely.
Gratulálunk az eredményekhez, és köszönjük.
H. A.

Asztalitenisz

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

Visszatérve az elõzõ évi bajnokságra ismeretes, hogy csoportmásodikként osztályozó mérkõzést játszottunk az NB III-ba kerülésért. Még most sem felejtettük el a Szigetcsép elleni döntetlen mérkõzést, mert eggyel jobb szettaránnyal õk jutottak be a Nemzeti Bajnokságba.
A megyében maradás megpecsételte csapatunk további helyzetét, mert legjobb két játékosunk Helmes Zoltán és Bíró László NB II-be igazolt át. Az játéktudásukat már nem elégítette ki a megyebajnokság. Ezáltal csapatunk játékereje meggyengült, sajnos egyelõre nem tudjuk hozni a megszokott szép eredményeket, sikereket. Pillanatnyilag Kajári Balázs is abbahagyta a játékot más elfoglaltsága miatt. Egy négy fõbõl álló csapatból három meghatározó játékos kiválása minõségromláshoz vezet. Szerencsére vannak tartalékaink, megpróbálunk újra egy ütõképes csapatot kialakítani és helytállni az I. osztályú bajnokságban. Nem lesz könnyû feladat, mert a megyebajnokság csapatait I. és II. osztályú csoportokba sorolták, mi az erõsebb kilences mezõnybe kerültünk.
1. forduló: Vecsés II. – Göd 17:1
Mindjárt az elsõ fordulóban nehéz ellenfelet kaptunk. Az NB III-ból kiesett, több évet ott játszó vecsésiek ellen nem sok keresnivalónk volt. Fölényesen gyõztek, bár megemlítem, hogy a 17 mérkõzésbõl hét döntõs játszma volt, kis szerencsével abból fele a mi javunkra is billenhetett volna. A „becsület” mérkõzést Fojt Attila nyerte. A csapat tagjai voltak még: ifj. Gulyás Miklós, Nagy László, id. Gulyás Miklós.
Gulyás

Pest megye férfi felnõtt asztalitenisz csapatbajnokság õszi sorsolása
I. osztály
2000. Október 1. Cegléd VSE III. – Gödi SE
Október 15. Eurokapu Szentendre III. – Gödi SE
Október 29. Kemence – Gödi SE
November 5. Gödi SE – Tápiógyörgye
November 19. Gödi SE – Ceglédi VSE IV.
November 26. Isaszeg – Gödi SE
December 3. Gödi SE – Váci Reménység III.
A mérkõzések 10 órakor kezdõdnek.

SAKK

<-Előző cikk/Tartalomjegyzék/Következő cikk ->

A Pest megyei I. osztály sorsolása:
1. forduló 2000. szeptember 24. Gödi SE – Gödöllõi EAC
2. forduló október 1. Zsámbék – Gödi SE
3. forduló október 15. Gödi SE – Érdi VSE
4. forduló november 5. Szentendre – Gödi SE
5. forduló november 19. Gödi SE – Veresegyház
6. forduló 2001. február 11. Gödi SE – Vác
7. forduló február 18. Dunaharaszti – Gödi SE
8. forduló március 11. Gödi SE – Dunakeszi
9. forduló március 18. Nagykáta – Gödi SE
10. forduló április 1. Gödi SE – Ráckeve
11. forduló április 15. Tököl – Gödi SE
A csapat összeállítása itthoni és idegenbeni mérkõzésekre: 1) Horváth József nemzetközi nagymester, 2) Dudás János nemzetközi mester, 3) Fekete József mesterjelölt, 4) Kónya Károly nemzetközi mesterjelölt, 5) Beszterczey László nemzetközi I. osztályú, 6) Béki András I. osztályú, 7) Nagy Ferenc I. osztályú, 8) Pongó István nemzetközi I. osztályú, 9) Fekete Zoltán I. osztályú, 10) Malinik Attila ifj. II. osztályú. Tartalékok: Antal György Bálint II. osztályú, dr. Perlaky László III. osztályú, Sápi Vilmos III. osztályú, Ökrös Ferenc III. osztályú.
A Gödi SE versenyzõje, Beszterczey László a szeptemberben megrendezett budapesti Elsõ Szombat versenyen 22 versenyzõ között az elõkelõ 9. helyet szerezte meg, és 4 pontot teljesített. Ismét teljesítette a FIDE mesterjelölti szintet. Gratulálunk!
Antal György Bálint

 


 <-Előző cikk/Tartalomjegyzék/